ژنراتور قدرت دیزل

دیزل ژنراتور صنعتی، دیزل ژنراتور, diesel genset.