دیزل ژنراتور Perkins

پیشرو چین است جنس نوع باز ، ژنراتور با آب سرد بازار محصول